Rejestr zmian


Tytuł dokumentu Opis zmiany Zaktualizował Data aktualizacji
Struktura organizacyjna Dodanie załączników Grażyna Skrzypczak 2023-11-26 16:32:22
Struktura organizacyjna Usunięcie załączników Rada_pedag_21_22.pdf, Grażyna Skrzypczak 2023-11-26 16:32:11
Statut Uchwałą nr 22/2022 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 14 grudnia 2022 r.wprowadzono zmiany w Statucie Liceum Ogólnokształcącego im. Grażyna Skrzypczak 2023-07-25 12:02:59
Statut Dodanie załączników Grażyna Skrzypczak 2023-07-25 12:01:05
Statut Usunięcie załączników Statut_LO_Grodzisk_grudzien2019.pdf, Grażyna Skrzypczak 2023-07-25 12:00:54
Zarządzenia dyrektora szkoły Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły - zmiana osoby odpowiedzialnej za treść. Grażyna Skrzypczak 2022-12-05 21:26:16
Regulaminy Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły - zmiana osoby odpowiedzialnej za treść. Grażyna Skrzypczak 2022-12-05 21:25:50
Struktura organizacyjna Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły i przewodniczących organów szkoły - zmiana osoby odpowiedzialnej za treść. Grażyna Skrzypczak 2022-12-05 21:25:17
Podstawy prawne działania Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły - zmiana osoby odpowiedzialnej za treść. Grażyna Skrzypczak 2022-12-05 21:22:20
Dane adresowe Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły Grażyna Skrzypczak 2022-12-05 21:21:16
Zapytanie ofertowe Dodanie załączników Grażyna Skrzypczak 2022-07-20 13:48:14
Zapytanie ofertowe Umieszczono dokumentację przeprowadzonego rozpoznania cenowego i zmieniono status zamówienia publicznego na zakończony. Grażyna Skrzypczak 2022-07-15 14:24:18
Zapytanie ofertowe Dodanie załączników Grażyna Skrzypczak 2022-07-15 14:21:55
Zapytanie ofertowe Edycja artykułu Grażyna Skrzypczak 2022-07-06 10:01:07
Zapytanie ofertowe Dodanie załączników Grażyna Skrzypczak 2022-07-06 09:41:22
Zapytanie ofertowe Usunięcie załączników Zalacznik_nr_1_-_Opis_przedmiotu_zamowienia_1.docx, Grażyna Skrzypczak 2022-07-06 09:41:12
Zapytanie ofertowe Dodanie załączników Grażyna Skrzypczak 2022-07-06 09:34:15
Zapytania ofertowe Dodanie załączników Grażyna Skrzypczak 2022-07-06 09:27:58
Komunikaty Usunięcie załączników Protokol_ustalenia_wynikow_wyborow_-_LO.pdf, Protokol_ustalenia_wynikow_wyborow_-_ZST.pdf, Grażyna Skrzypczak 2022-04-07 14:40:40
Komunikaty Dodanie załączników Grażyna Skrzypczak 2022-04-07 13:50:48