Podstawy prawne działania


Podstawy prawne działania:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)

5. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz przepisy wykonawcze.

6. Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

 

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065  Grodzisk Wielkopolski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Katarzyna Nowak-Pierszalska
Data wytworzenia 2005-06-21
Opublikował w BIP Bartosz Fogt
Data opublikowania 2021-05-10 11:25:37
Ostatnio zaktualizował Grażyna Skrzypczak
Data ostatniej aktualizacji 2022-12-05 21:22:20
Liczba wyświetleń 1518
Historia zmian ZOBACZ